nuwe logo 1.jpg
nuwe logo 2.jpg
fpg2
fpg1
fpg3
Untitled
Brandwater boerdery gelee in die Vrystaat Provinsie van Suid-Afrika, Fouriesburg distrik.
Brandwater is 'n familie besigheid wat bestaan uit suikerbone, mielies en koring.
Stoet afdeling bestaande uit Wit Manso Brahman en Droughtmaster stoet.
Bedryf ook kommersiële kudde met kruisteling tussen Brahman, Droughtmasters en Simmentalers. Wolmerino is ook een van die vertakkings.
Vrugte boerdery bestaande uit onder meer appels.
Brandwater is gestig deur Linde Du Plessis op die drie hoofplase Hetloo, La France en Bloemhoek in die Fouriesburg distrik.
Deur die jare se boerdery word ons sukses toegeskryf aan groot genade van ons Hemelse Vader.

Die boerdery word deur Linde en sy twee seuns Chris en Koos Du Plessis bestuur.